KWS
   
 

Fröproduktion

Till fröproduktionen planteras i februari sticklingar från hansterila, monogerma moderlinjer tillsammans med multigerma pollengivare i rader med förhållandet 6:2 eller 8:2. Planttätheten är c:a 40.000 plantor/hektar.

 

Från mitten av april skjuter fröstockarna upp, och i slutet på maj börjar blomningen som varar i c:a 4 veckor. Under mognadsperioden som varar 4-6 veckor läggs de fysiologiska grundstenarna för en hög kvalitetspotential.

zr__anbautechnik

En nyckel till kvalitetsstyrningen är bevattningen, särskilt under blomning och mognad. Efter mångåriga försök av KWS för optimering av bevattning i fröproduktionen investerar nu flertalet utsädesodlare i droppbevattning. Detta system möjliggör både små vattengivor och bevattning på varma dagar eller vid stark vind. Härigenom försäkrar man sig om en hög grobarhet och drivkraft hos utsädet.  


 
KWS