KWS
   
 

Skörd av sockerbetsfrö

Efter blomningen avlägsnas pollengivarna från uppförökningsytorna.

 

Man skördar bara frö från moderplantorna, efter det att de uppnått full fysiologisk mognad och nått sin fulla kvalitetspotential. Skördetidpunkten i de europeiska produktionsområdena är från mitten av juli till början på augusti. Genast efter skörd görs den första kvalitetskontrollen av utsädet. Man mäter vattenhalten genast efter tröskning, och om det behövs torkas skörden skonsamt ner till 10 % vattenhalt.

zr__ernte

 


 
KWS