KWS
   
 

Fröbearbetning

 

För- och slutrensning

Omedelbart efter skörden (från mitten av juli till augusti) genomgår utsädet en första rensning i produktionsområdet (Frankrike och Italien), och torkas vid behov skonsamt ned till en vattenhalt på 10 %, för att sedan mellanlagras.

Fröbearbetning

I ett första arbetssteg passerar fröet över olika såll i en datorstyrd anläggning och sorteras i olika storleksklasser.

Pelleteringsprocessen

Det oregelbundet formade och något platta fröet pelleteras efter fröbearbetningen med en skalmassa.

Uppbyggnaden av en pellet

Sockerbetsfrö levereras i huvudsak ut som pelleterad vara från KWS. Främsta målet härmed är att utsädet är homogent och enkelt kan sås med våra moderna såmaskiner.

Applicering av betmedel

Betmedel tillsätts på pelleten i en helt automatiserad anläggning med hjälp av en virvelskiktsapparat. Först appliceras fungicider och insekticider på den gråa pelleten, och sedan följer applicering av den specifika KWS orange färgen.

Förpackning

I det sista steget före leverans till sockerfabriker eller lantbrukare, förpackas den färdiga produkten automatiskt i enheter (1 enhet = 100 000 pelleterade frön) baserat på tusenkornvikten.


 
KWS