KWS
   
 

Rhizomania (BNYVV)

Rhizomania är en virussjukdom som kan orsaka stora förluster i skörd och betkvalitet.

 

Symptom:

  • Fläckvis gulfärgning av betblad i fält
  • Långa bladskaft och smala blad
  • Dvärgväxt samt utveckling av rotskägg på betor
  • Brunfärgning av rot efter tvärsnitt.

Ytterligare kännetecken

  • Ökade natriumvärden
  • Lägre sockerhalt
  • Lägre blåtal
  • Minskad rotskörd

Bevis på sjukdom: ELISA test på laboratorium.

En kemisk kontroll av rhizomania är inte möjlig, den enda användbara åtgärden för närvarande är odling av toleranta sorter. En slutlig lösning på problemet med rhizomania kan bara ske genom resistensförädling och eventuellt med hjälp av genteknik.

 


 
KWS