KWS
   
 

Bakteriella bladfläckar

 

Skadegörare: Pseudomonas syringae
Symptom:

Bruna till svarta fläckar med oregelbunden form och storlek framförallt vid bladkanterna eller fördjupningarna i bladverket. Vävnaden i fläckarna vissnar efterhand. Skadorna kan läkas under torra och varma förhållanden.

Skadegörarens biologi: Fuktig och kall väderlek under längre tid gynnar infektionen. Skadegöraren tränger in genom springor eller sår (orsakade av hagel eller insekter) i bladverket.
Riskfaktorer: Längre regnperioder, skador på bladen
Ekonomisk betydelse:

Ringa

Bekämpning:

Bekämpningsmetoder finns ej utvecklade.

 


 
KWS