KWS
   
 

Betrost

 

 

 

 

Skadegörare: Uromyces betae
Symptom: Gyllengula till rostbruna små pustlar, ca 1mm stora, på bladens ovan- och undersidor. Bladen slokar, torkar ut och dör bort om pustelangreppen är kraftiga.
Skadegörarens biologi:

Vid tillräcklig fuktighet bildar svampen sporer vid alla sockerbetans utvec-klingsstadier. Skadegöraren är känslig mot temperaturer över 20°C.

Riskfaktorer: I områden med betfröodling och sockerbetsodling, och vid höga kvävegivor.
Ekonomisk betydelse:

I allmänhet har sjukdomen ingen ekonomisk betydelse. Den uppträder främst i områden med hög luftfuktighet (kustregioner). 

Bekämpning:

Ej värd att bekämpa. Det är eventuellt meningsfullt att ta bort starkt angripna bladrester för att minska svampens fortlevnad.

 


 
KWS