KWS
   
 

Ramularia

 

 

 

 

Orsakas av:

Ramularia beticola
Symptom:

Större, inte regelbundet runda, ibland också kantiga bladfläckar (4–10 mm), ljusare och mera oregelbunden rand runt än hos Cercospora. I mitten är färgen på fläckarna silvergrå till vit. Vävnaden inne i fläcken torkar in och dör. Med hjälp av ett förstoringsglas kan man på fuktiga blad hitta enstaka fläckar med vitt mycel.

Sjukdomens biologi:

Svampen övervintrar på skörderester och i jorden, så genom en ansträngd växtföljd kan man bygga upp ett högt infektionstryck. Symptomen visar sig efter 18 dagar vid en temp mellan 17–20°C och en relativ luftfuktighet på minst 95%. Ett angrepp gynnas av fuktig väderlek. Spridning av sporer sker med vinden mellan olika fält, samt med regnstänk och bevattning inom samma fält.

Riskfaktorer:

Infektionsrisken ökar med en ansträngd växtföljd, samt med användandet av bevattning.

Ekonomisk betydelse:

Skadegöraren uppträder överallt där det odlas sockerbetor. Genom mycke- tidiga angrepp och angrepp som även innefattar andra skadegörare kan betans bladverk skadas betydligt. När betan tvingas sätta nya blad, påverkas sockerskörden negativt.

Bekämpning:

Kemisk bekämpning är möjlig, men det finns inga registrerade preparat. En indirekt bekämpning är att välja betsorter med friskare bladverk (bättre motståndskraft mot Ramularia).

 


 
KWS