KWS
   
 

Symptom på och bekämpning av betcystnematod

Bilden är tagen i mitten av juli 2006...

... och det gula utseendet beror på nematodangrepp. På det här fältet odlades en mottaglig sort 2006, och det har odlats betor vart 3:e år under lång tid i växtföljden. Den gula färgen beror på att nematoderna begränsar upptaget av vatten och näringsämnen.

 

SE_Nemflyer2007_4

 

Bilden visar samma fält som ovan i oktober.

När betorna lider av nematodangrepp, förlorar de konkurrensförmågan mot ogräs, i detta fall är det främst mållor som syns. Nematoder var en viktig orsak till man kunde se mycket ogräs i betfälten 2006.

SE_Nemflyer2007_5

 

I detta betfält har den nematodresistenta

sorten JULIETTA såtts till höger och en mottaglig sort till vänster. I det här fallet är det uppenbart att betcystnematoderna är skälet till att betorna till vänster har stannat i tillväxt. Odling av JULIETTA är en utmärkt försäkring mot nematodproblem.

SE_Nemflyer2007_6

 


 
KWS