KWS
   
 

Nematoder

Så här ser betcystematoden ut. Det är viktigt att lära sig att känna igen nematodangrepp i fält. Den här artikeln hjälper Dig med det. Kom ihåg att Du enkelt kan undvika att förlora pengar på nematodskador i framtiden genom att beställa en nematodtolerant sort!

Symptom på och bekämpning av betcystnematod. I somras kunde man se kraftiga angrepp av nematoder i många betfält. Här är några exempel på detta samt ett gott råd hur Du undviker skador.

DK_Nematodenfeld_2006  Nematoden1  DK_Nematoden_2006  SE_Nematoden2_2006

 

Så här ser betcystnematoden ut

Vid nematodangrepp börjar betorna att sova i fläckar vid midsommar, även om det inte är speciellt torrt.

SE_Nemflyer2007_1

Symptom på och bekämpning av betcystnematod

Bilden är tagen i mitten av juli 2006 och det gula utseendet beror på nematodangrepp.

SE_Nemflyer2007_4

Frågor om nematoder

1 Vilka nematoder kan skada sockerbetor?

2 Hur kan man kontrollera Heterodera schachtii?

3 Hur kan man upptäcka förekomst av Heterodera schachtii i fältet?

ELORA KWS Stark nematodtolerans

ELORA KWS har i officiella försök 2013 – 2015 i genomsnitt givit 1 % mer polsocker på nematodinfekterad mark och 2 % mer på icke infekterad mark jämfört med sorten Lombok.

Klicka här för Download 

 Nematoder

 

SE_NemaTitel-2

 


 
KWS