KWS
   
 

Bladsjukdomar

Frisk blast blir allt viktigare

Frisk blast är en central faktor för en framgångsrik betodling: Endast med en sund bladapparat kan den genetiska avkastningspotentialen hos sockerbetan utnyttjas fullt ut från sådd till skörd.

 

De gröna bladen är betornas solkraftverk och sockerfabriker. Friska blad är förutsättningen för:
  • Fullständig omsättning av solenergin till växtlighet, avkastning och socker
  • Hög kvalitet genom låga halter av melassbildare, särskilt alfa-amino-kväve.
  • Naturligt bladbyte, utan förlust i avkastning och sockerhalt
  • Reducerat behov av bekämpningsmedel
  • Minskad risk för uppbyggnad av infektionspotential i jorden genom kvarlämnad, smittad blast

Smittrycket från de tre viktigaste svampsjukdomarna, Cercospora, Ramularia och äkta mjöldagg har ökat väsentligt under de senaste åren. De moderna sockerbetssorterna har ett optimalt växtsätt, som producerar en minskad mängd blast, men desto mer beta och socker. Dessutom bidrar den optimerade, låga kvävegödslingen till ytterligare reducerad blastmängd jämfört med för många år sedan. Av dessa skäl kan man inte tolerera en förlust i bladyta lika bra som förr. Sorter med frisk blast hjälper till att minska behovet av fungicider, vilket är positivt då användandet av bekämpningsmedel hela tiden försvåras. Att ställa rätt diagnos på en bladsjukdom är grunden i varje behandling. Denna broschyr (pdf) skall hjälpa er, att utveckla målinriktade strategier mot bladsjukdomar i sockerbetor.

 

Allmän och mild betvirusgulsot (BYV och BMYV)

Alternaria 

Bakteriella bladfläckar 

Betmjöldagg 

Betrost 

Cercospora

Falsk Mjöldagg 

Phoma 

Ramularia  

 


 
KWS