KWS
   
 

CANTONA KWS

Nematodsort

 

Högst avkastande nematodsort

 

CANTONA KWS har i officiella försök 2013 – 2015 i genomsnitt givit 3 % mer polsocker på nematodinfekterad mark och 6 % mer på icke infekterad mark jämfört med sorten Lombok. CANTONA KWS har hög sockerhalt kombinerat med bra resistens mot bladsvampar.

 

  • Mycket hög avkastning
  • Få stocklöpare*
  • Bra resistens mot bladsvampar

 

17 officiella försök 2013 – 2015
*NBR:s stocklöpningsförsök 2015

 

SE_2016_Cantona_grafik

SE_2016_Elora_grafik

KWS Sorter

Sortnamn Sort
PASCALINA KWS Rhizomaniasort
DARNELLA KWS Rhizomaniasort
ORLENA KWS Rhizomaniasort
ELORA KWS Nematodsort
CANTONA KWS Nematodsort

 
KWS