KWS
   
 

ELORA KWS

Nematodsort

 

Stark nematodtolerans

 

ELORA KWS har i officiella försök 2013 – 2015 i genomsnitt givit 1 % mer polsocker på nematodinfekterad mark och 2 % mer på icke infekterad mark jämfört med sorten Lombok. ELORA KWS har låga lagringsförluster och är lättskördad tack vare väl samlad blast och ett medelhögt växtsätt. Sockerhalten är hög och toleransen mot Aphanomyces god.

 

  • Hög avkastning
  • Bra tolerans mot Aphanomyces*
  • Hög sockerhalt

 

17 officiella försök 2013 – 2015
*NBR:s Aphanomycesförsök 2013 – 2015

 

SE_2016_Elora_grafik

SE_2013_14Nematoder

 

KWS Sorter

Sortnamn Sort
PASCALINA KWS Rhizomaniasort
DARNELLA KWS Rhizomaniasort
ORLENA KWS Rhizomaniasort
ELORA KWS Nematodsort
CANTONA KWS Nematodsort

 
KWS