KWS
   
 

CANTONA KWS

Nematodsort

 

Stark nematodtolerans

 

Cantona KWS är vår beprövade nematodsort som fanns med som marknadssort redan 2016. Flera betodlare har hört av sig efter frosten och berömt Cantona KWS då de sett att den stått emot frosten bättre än andra sorter.

Cantona KWS har en förhållandevis hög sockerhalt  med 18,5% och landar på en delad tredje plats vad gäller sockerskörd/ha med 16,2t/ha. (Endast Daphna och Orlena KWS har högre sockerskörd). Merintäkten blev 932kr/ha jämfört med medeltalet av 2016 års marknadssorter.

Cantona KWS har ett lågt växtsätt vilket säkert är en del av förklaringen till att den klarade frosten så bra 2016. Renheten ligger på 90,8%.

Vad gäller bladsvampar har KWS sorter generellt en något bättre motståndskraft mot mjöldaggsangrepp medan alla marknadssorter ligger ganska jämnt i mängden angrepp av de övriga svamparna såsom Ramularia, rost och Cercospora. Den bättre motståndskraften mot mjöldagg kan göra att man kan vänta lite längre med första svampbehandlingen och i vissa fall till och med slippa den avslutande svampbehandlingen.

När ska jag välja Cantona KWS? Om det finns problem med nematoder är Cantona KWS ett bra val. Väljer man mellan Cantona KWS och Ragna KWS har Cantona KWS en högre sockerhalt vilket kan vara  särskilt fördelaktigt vid tidig skörd. Det lägre växtsättet hos Cantona bidrar till ett bättre frostskydd i november och den fina stocklöpningstoleransen gör att Cantona lämpar sig bättre än övriga nematodsorter för tidig sådd.

 

Siffrorna som redovisas här är från NBRs officiella sortförsök. Det är siffror som jämför sorternas tre-års snitt. Merintäkten är beräknad på 2017 års avtal, och det enda som inte finns med i den siffran är fröpriset eftersom det inte var bestämt när NBR gjorde sina beräkningar.

SE_2016_Cantona_grafik

KWS Sorter

Sortnamn Sort
SMILLA KWS Nyhet! Rhizomaniasort
ORLENA KWS Aphanomycessort
DAPHNA Nyhet! Nematodsort
CANTONA KWS Nematodsort
RAGNA KWS Nyhet! Nematodsort

 
KWS