KWS
   
 

ORLENA KWS

Aphanomycessort

 

Sveriges största sort 2016 och 2017

 

ORLENA KWS är var Sveriges mest odlade sort både 2016 och 2017. Sorten har en viss Aphanomycestolerans vilket säkert bidragit till den stabilt höga avkastningen under alla år.

Växtsättet för ORLENA KWS är lågt med 2,5 cm nackhöjd. Detta är positivt vid tidig frost eftersom betan genom sitt låga växtsätt är bättre skyddad mot frosten när den fortfarande står i marken.

Sockerhalten ligger på 18,0% men genom sin höga rotskörd kommer ORLENA KWS ändå på tredje plats när det gäller sockerskörd/ha (16,2 t/ha). Detta ger ORLENA KWS en merintäkt på 801kr/ha jämfört med medeltalet av 2017 års samtliga marknadssorter. Om man räknar enbart på merintäkt efter behandling mot bladsvampar blir merintäkten 350 kr/ha.

Vad gäller bladsvampar har KWS sorter generellt en något bättre motståndskraft mot mjöldaggsangrepp medan alla marknadssorter ligger ganska jämnt i mängden angrepp av de övriga svamparna såsom Ramularia, rost och Cercospora. Den bättre motståndskraften mot mjöldagg kan göra att man kan vänta lite längre med första svampbehandlingen och i vissa fall till och med slippa den avslutande svampbehandlingen.

 

Stocklöpningstoleransen är något under medel men i praktisk odling har sorten fungerat väl.

När ska jag välja ORLENA KWS? Om man vet att det finns en risk för  måttliga Aphanomycesangrepp och man inte har problem med nematoder är ORLENA KWS ett bra val. Kombinationen lågt växtsätt med bra resistens mot bladsvampar innebär bättre skydd mot tidiga frostknäppar.

Siffrorna som redovisas här är från NBRs officiella sortförsök. Det är siffror som jämför sorternas tre-års snitt. Merintäkten är beräknad på 2018 års avta (1-årigt fast pris)l, och det enda som inte finns med i den siffran är fröpriset eftersom det inte var bestämt när NBR gjorde sina beräkningar.

 

SE_2018Orlena_grafik.gif

KWS Sorter

Sortnamn Sort
DAPHNA Nematodsort
SMILLA KWS Rhizomaniasort
SELMA KWS Nyhet! Aphanomycessort
ORLENA KWS Aphanomycessort
RAGNA KWS Nematodsort
CANTONA KWS Nematodsort

 
KWS