KWS
   
 

ORLENA KWS

Aphanomycessort

 

Högst avkastande Aphanomycessort

 

Orlena KWS är vår första Aphanomycestoleranta sort och blev Sveriges största sort 2016. Den har gjort ett väldigt bra år och många betodlare berättar nöjt om höga skördar med Orlena KWS 2016.

Växtsättet för Orlena KWS är lågt med 2,2 cm nackhöjd. Detta är positivt vid tidig frost som vi hade 2016 eftersom betan genom sitt låga växtsätt är bättre skyddad mot frosten när den fortfarande står i marken.

Sockerhalten ligger på 18,1% men genom sin höga rotskörd kommer Orlena KWS ändå på andra plats när det gäller sockerskörd/ha (16,4 t/ha). Detta ger Orlena KWS en merintäkt på 1071kr/ha jämfört med medeltalet av 2016 års samtliga marknadssorter.

Vad gäller bladsvampar har KWS sorter generellt en något bättre motståndskraft mot mjöldaggsangrepp medan alla marknadssorter ligger ganska jämnt i mängden angrepp av de övriga svamparna såsom Ramularia, rost och Cercospora. Den bättre motståndskraften mot mjöldagg kan göra att man kan vänta lite längre med första svampbehandlingen och i vissa fall till och med slippa den avslutande svampbehandlingen.

Stocklöpningstoleransen är medelgod men bäst av de Aphanomycestoleranta sorterna.

När ska jag välja Orlena KWS? Om man vet att det finns en risk för Aphanomycesangrepp och man inte har problem med nematoder är Orlena KWS ett självklart val då den ger den högsta sockerskörden av Aphanomycessorterna.

 

Siffrorna som redovisas här är från NBRs officiella sortförsök. Det är siffror som jämför sorternas tre-års snitt. Merintäkten är beräknad på 2017 års avtal, och det enda som inte finns med i den siffran är fröpriset eftersom det inte var bestämt när NBR gjorde sina beräkningar.

 

SE_2016_Orlena_grafik

KWS Sorter

Sortnamn Sort
SMILLA KWS Nyhet! Rhizomaniasort
ORLENA KWS Aphanomycessort
DAPHNA Nyhet! Nematodsort
CANTONA KWS Nematodsort
RAGNA KWS Nyhet! Nematodsort

 
KWS