KWS
   
 

DAPHNA

SE_2016_17_NY

Nematodsort

 

Nematodsorten med oöverträffad lönsamhet

 

Daphna är KWS nya nematodtoleranta sort och har helt fantastiska försöksresultat. Med en merintäkt på 1875kr/ha jämfört med medeltalet för alla fjolårets marknadssorter sätter Daphna en helt ny standard för vad nematodtoleranta sorter kan uppnå.

Rotskörden är den högsta bland alla marknadssorter med 94,1 t/ha, vilket också ger den högsta sockerskörden/ha (16,7t/ha).

Daphna har ett medelhögt växtsätt med 2,5 cm och en renhet på 91,9%.

Vad gäller stocklöpare bör det nämnas att Daphna har fått höga siffror i 2016 års speciella stocklöpningsförsök. Efter analys av bladen från Daphna i försöken visade det sig att det skett en inkorsning i just detta parti, och det alltså inte är själva sorten Daphna som stocklöpt. Våra egna förädlare bemömer att Daphna har en medelgod stocklöpningstolerans, det bör alltså inte bli några problem vid normal såtidpunkt.

Vad gäller bladsvampar har KWS sorter generellt en något bättre motståndskraft mot mjöldaggsangrepp medan alla marknadssorter ligger ganska jämnt i mängden angrepp av de övriga svamparna såsom Ramularia, rost och Cercospora. Den bättre motståndskraften mot mjöldagg kan göra att man kan vänta lite längre med första svampbehandlingen och i vissa fall till och med slippa den avslutande svampbehandlingen.

När ska jag välja Daphna? Framförallt om det finns  nematodproblem är Daphna det självklara förstahandsvalet. Eftersom det är en ny sort och med tanke på den höga merintäkten bör man beställa Daphna tidigt eftersom frötillgången inte är oändlig.

 

Siffrorna som redovisas här är från NBRs officiella sortförsök. Det är siffror som jämför sorternas tre-års snitt. Merintäkten är beräknad på 2017 års avtal, och det enda som inte finns med i den siffran är fröpriset eftersom det inte var bestämt när NBR gjorde sina beräkningar.

SE_2016_Elora_grafik

SE_2013_14Nematoder

 

KWS Sorter

Sortnamn Sort
SMILLA KWS Nyhet! Rhizomaniasort
ORLENA KWS Aphanomycessort
DAPHNA Nyhet! Nematodsort
CANTONA KWS Nematodsort
RAGNA KWS Nyhet! Nematodsort

 
KWS