KWS
   
 

DAPHNA

Nematodsort

 

Nematodsorten med högst lönsamhet

 

DAPHNA är den nematodtoleranta sorten med fantastiska försöksresultat. Med en merintäkt på 1341kr/ha jämfört med medeltalet för alla fjolårets marknadssorter sätter Daphna en helt ny standard för vad nematodtoleranta sorter kan uppnå. Om man räknar enbart på merintäkt efter behandling mot bladsvampar blir merintäkten 1455 kr/ha.

Rotskörden är den högsta bland alla marknadssorter med 93,6 t/ha, vilket också ger den högsta sockerskörden/ha (16,6t/ha).

DAPHNA har ett medelhögt växtsätt med 2,9 cm och en renhet på 92,1%.

Vad gäller stocklöpare bör det nämnas att Daphna har fick höga siffror i 2016 års speciella stocklöpningsförsök. Efter analys av bladen från DAPHNA i försöken visade det sig att det skett en inkorsning i just detta parti, och det alltså inte var själva sorten Daphna som stocklöpt. I motsvarande stocklöpningsförsök 2017 hade Daphna mindre stocklöpare än snittet av marknadssorterna. Detta visar att våra förädlares bedöming att Daphna har en medelgod stocklöpningstolerans stämmer och det bör följaktligen inte bli några problem vid normal såtidpunkt.

Vad gäller bladsvampar har KWS sorter generellt en något bättre motståndskraft mot mjöldaggsangrepp medan alla marknadssorter ligger ganska jämnt i mängden angrepp av de övriga svamparna såsom Ramularia, rost och Cercospora. Den bättre motståndskraften mot mjöldagg kan göra att man kan vänta lite längre med första svampbehandlingen och i vissa fall till och med slippa den avslutande svampbehandlingen.

När ska jag välja Daphna? Framförallt om det finns  nematodproblem är Daphna det självklara förstahandsvalet, men Daphna ger högst sockeravkastning även vid avsaknad av nematoder.

Vad gäller bladsvampar har KWS sorter generellt en något bättre motståndskraft mot mjöldaggsangrepp medan alla marknadssorter ligger ganska jämnt i mängden angrepp av de övriga svamparna såsom Ramularia, rost och Cercospora. Den bättre motståndskraften mot mjöldagg kan göra att man kan vänta lite längre med första svampbehandlingen och i vissa fall till och med slippa den avslutande svampbehandlingen.

SE_2018Daphna_grafik.gif

SE_2013_14Nematoder

 

KWS Sorter

Sortnamn Sort
DAPHNA Nematodsort
SMILLA KWS Rhizomaniasort
SELMA KWS Nyhet! Aphanomycessort
ORLENA KWS Aphanomycessort
RAGNA KWS Nematodsort
CANTONA KWS Nematodsort

 
KWS