KWS
   
 

EPD – Early Plant Development

Zum Vergrößern bitte klicken.
Zum Vergrößern bitte klicken.

Sockerbetsodling med innovativ KWS teknologi

EPD-metoden (EPD: Early Plant Development, dvs tidig plantutveckling) är en förbättring av klassiska metoder för att aktivera groning.

 

zr__epd__pano

Miljoner Euro har investerats i utvecklingen av EPD – ett viktigt bidrag från KWS till förbättrad sockerbetsodling.

 

 

Detalj

 

 

 

EPD-metoden (EPD: Early Plant Development, dvs tidig plantutveckling) är en förbättring av klassiska metoder för att förbättra frökvaliteten.

EPD-metoden

 

 

 

Utvecklingen och införandet av EPD-metoden är ett viktigt bidrag från KWS till förbättrad sockerbetsodling.

EPD-principen

 

 

 

Det positiva resultatet av EPD är följaktligen inte ett resultat av en individuell process, utan av en från

KWS unik kombination av använda metoder och beståndsdelar

Fördel

Frö, som är EPD-behandlat kännetecknas av:

  • Förbättring av groningshastigheten
  • Snabbare fältuppkomst
  • Bättre homogenitet i fältuppkomsten
  • Förbättring av den tidiga plantutvecklingen

 
KWS