KWS
   
 

Sjukdomar

 

Nematoder

Betcystnematoden Heterodera Schachtii är en betydande skadegörare i alla områden ...

Rhizomania

Rhizomania är en virussjukdom som kan orsaka stora förluster i skörd och betkvalitet.

Bladsjukdomar

Frisk blast blir allt viktigare

Frisk blast är en central faktor för en framgångsrik betodling: Endast med en sund bladapparat kan den genetiska avkastningspotentialen hos sockerbetan utnyttjas fullt ut från sådd till skörd.

KWS fackbroschyrer

Nya KWS fackbroschyrer finns tillgängliga om Rhizomania, Nematoder och Bladsjukdomar.

I de nya KWS broschyrerna får Du omfattande information om ...


 
KWS