KWS
   
 

KWS och Bayer beviljar den första licensen

Samarbete för nya alternativ inom sockerbetsodling

Einbeck, 08.06.2017
No. 32 | msc

  • Sockerbetsfröförädlaren SESVanderHave ska utnyttja CONVISO® SMART-tekniken
  • CONVISO® SMART möjliggör en mer flexibel och miljövänlig odling

KWS SAAT SE och Bayer AG har beviljat en långtidslicens för sitt nya CONVISO ® SMART-odlingssystem för sockerbetor till det belgiska sockerbetsfröförädlingsföretaget SESVanderHave. Tekniken bygger på förädlingen av sockerbetssorter som är toleranta mot herbicider i ALS-inhibitorklassen med bredspektral ogräsbekämpning.

 

CONVISO® SMART-systemet kommer att erbjuda jordbrukare ett nytt alternativ för att göra sockerbetsodlingen enklare, mer flexibel vad gäller tidsperioden för ogräsbekämpning och samtidigt mer miljövänlig. Tekniken kommer inledningsvis att vara tillgänglig för lantbrukare i framförallt östra och norra Europa nästa år, och kommer därefter att introduceras på andra nyckelmarknader som t.ex. Tyskland, Frankrike och Polen fr.o.m. 2019/2020.

”Avtalet med SESVanderHave är den första licensen som KWS och Bayer har beviljat för detta nya odlingssystem. Fler licenser för CONVISO® SMART kommer att följa”, säger Sabine Stolz, Global Segment Manager Soy, Oilseed Rape and Sugar Beet Herbicide på Crop Science. ”Vi önskar att så många växtförädlare som möjligt ska använda den här tekniken. Om de större fröleverantörerna samarbetar för att utveckla tekniken, kommer många jordbrukare att kunna dra nytta av dess fördelar. Med SESVanderHave har vi nu en stark partner, med många års erfarenhet från förädling och odling av sockerbetor, som kommer att kunna lämna ett avgörande bidrag på det här området.”

”Vi är glada över att ha nått en överenskommelse med Bayer och KWS som ger tillgång till CONVISO® SMART-tekniken”, förklarar Rob van Tetering, VD för SESVanderHave. ”Vi kommer snart att lansera våra hybrider med CONVISO® SMART-tekniken på marknaden. Den nya tekniken gör det möjligt för sockerbetsodlare och sockerindustrin att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga gentemot sockerrör och andra grödor.”

Dr. Peter Hofmann, styrelsemedlem för KWS tillägger: ”CONVISO® SMART är en verklig innovation för sockerbetsodling som möjliggör ogräsbekämpning med lägre herbicidvolymer och minskad spridningsfrekvens. Vi vill att alla växtförädlare ska få tillgång till denna teknik. Kontinuerliga forskningsinsatser behövs för att sockerbetan ska behålla sin topposition bland sötningsmedlen. En bra ogräsresistenshantering är avgörande för att behålla fördelarna med systemet på lång sikt. Vi kommer att engagera alla intressenter, som t.ex. forskningsinstitut och rådgivningstjänster, för att uppnå detta mål.”

De nya sockerbetsplantorna har en naturligt förekommande förändring av ett enzym som ingår i biosyntesen för essentiella aminosyror. Under utvecklingen har sockerbetor med detta spontant förändrade enzym specifikt valts ut och använts för vidare förädling.


 
KWS