KWS
   
 

Informationsträff för CONVISO® SMART odlare

 

Till de odlare som inför betodlingen 2019 har beställt CONVISO® SMART sorter från KWS håller vi en informationsträff den 19:e mars på Scandic Star i Lund. Odlingen innebär nya möjligheter men också annorlunda behandlingsstrategier. För att fullt ut kunna utnyttja fördelarna med herbicidtoleranta sorter krävs att man har god kännedom om konceptet.

Mötet hålls den 19:e mars på Scandic Star i Lund och börjar kl. 08.30 med kaffe och avslutas vid lunch. Medverkande: KWS, Bayer och Nordic Sugar.

 

 

Välkomna!

 

 
KWS