KWS
   
 

JOLLINA KWS och ELORA KWS OK att lagra.

Preliminära resultat från NBR:s lagringsförsök 2013 visar att våra nya sorter JOLLINA KWS och ELORA KWS är OK att långtidslagra. De har till och med något bättre lagringsresultat än ROSALINDA KWS, men skillnaderna mellan dessa sorter år små.

 

 
KWS