KWS
   
 

Sockerbetshybrider som utvecklats gemensamt av KWS och Bayer CropScience ska inom kort provas i de officiella sortförsöken

Efter ett intensivt och omfattande förädlings samarbete mellan KWS och Bayer CropScience går nu utvecklingen av sockerbetshybrider som är ALS-toleranta in i sitt slutskede.

De första toleranta sorterna kommer att börja provas i officiella fältförsök i Europa väldigt snart. Den gemensamt utvecklade teknologin kommer att göra sockerbetsodlingen enklare, mer flexibel och även mer miljömässigt hållbar.

Den gemensamma forskningen mellan KWS och Bayer CropScience för att utveckla sockerbetssorter som är toleranta mot ALS-hämmande herbicider började redan år 2001. Detta samarbete resulterade i två patent som anmäldes 2010 och publicerades 2012. KWS och Bayer CropScience fortsätter arbetet med att implementera denna nya, löftesrika teknologin i ett exklusivt partnerskap.

”Vi arbetar med detta projekt sedan 13 år, och nu kommer de första sorterna att börja marknadsföras i Europa direkt efter att kvotsystemets upphör. Vi ser utvecklingen av dessa nya hybrider som en motivation att fortsätta vår roll som ledare inom teknologi och innovation för sockerbetsförädlingen, och att se till att sockerbetsgrödan fortsätter vara konkurrenskraftig inom de närmsta decennierna,” betonar Dr. Peter Hofman, chef för sockerbetsdivisionen inom KWS. ”Vi kommer att erbjuda andra företag inom sockerbetsförädlingen, som är intresserade av ett licensavtal med KWS och Bayer CropScience, att använda denna gemensamt utvecklade teknologi.”


 
KWS