KWS
   
 

Välkomna på en studieresa om foderbetor till Danmark!

Vi besöker flera lantbrukare som använder foderbetor idag och får även träffa en dansk foderrådgivare.

Program för FeedBeet tur, KWS Scandinavia, till Danmark 30-31 januari 2017

Måndag den 30. januari 2017 
08.50h Avresa från Varberg till Grenå/Danmark
  Lunch på färjan
13.15h Ankomst till Grenå, Danmark
13.30h Avfärd från Grenå med buss
14.40h Ankomst tlil: Jacob Bjerrum, Gråkærvej 4, 8990 Fårup. Ensilerar betor med betfiber
15.45h Avfärd till hotell
17.15h Ankomst till hotell
18.00h Middag
19.30h Anne-Mette Søndergaard, utfodringsrådgivare. Varför använder vi betor i våra foderstater och vad får vi ut av det!
20.45h Slut
Tisdag den 31. januari 
08.00h Avfärd till: Rene Hermansen, Kokkenborg I/S, Hønborgvej 8, 9330 Dronninglund. Samensilering av betor och gräsensilage
08.15h Ankomst til Rene Hermansen. Kokkenborg I/S. 240 kor, 260 ha varav 70 ha gräs, 40 ha majs och 24 ha foderbetor
09.15h Avfärd till Anne och Thomas Madsen, Vester Halnevej 104, 9430 Vadum.
10:00h Ankomst till Anne och Thomas Madsen. 200 kor, 150 ha i alt, 13 ha betor som blandas med majs vid skörd.
11.00h Avfärd till Grenå. Lunch i bussen, sandwich och läsk/vatten.
13.30h Ankomst till Grenå, färja
14.20h Avresa till Varberg
18.45h Ankomst till Varberg.

 

Anmäl dig senast den 23 januari till Birte Lau på 0708-238443 eller birte.lau@kws.com

KWS bjuder på resa och hotellkostnader och middag den 30:e.

OBS: begränsat antal platser, så först till kvarn gäller

 

 
KWS