KWS
   
 

SMILLA KWS

Rhizomaniasorter

 

Utmärkt stocklöpningstolerans

 

SMILLA KWS är en Rhizomaniasort som lämpar sig väl för tidig sådd enligt NBR:s stocklöpningsförsök där den har haft minst antal stocklöpare. De särskilda stocklöpningsförsöken sås extra tidigt för att provocera fram eventuella sortskillnader, normalt i tidsintervallet 10-15 mars.

Tittar man på växtsättet växer Smilla KWS medelhögt med 2,7 cm i nackhöjd. I renhet har SMILLA KWS den fjärde bästa siffran bland de 10 marknadssorterna med 91,7%.

Sockerhalten ligger på 18,0% och total sockerskörd är 16,1 ton/ha. Enligt NBRs beräkningar ger detta SMILLA KWS en merintäkt på 875 kr/ha jämfört med medeltalet av 2017 års samtliga marknadssorter. Om man räknar enbart på merintäkt efter behandling mot bladsvampar blir merintäkten 443 kr/ha.

Vad gäller bladsvampar har KWS sorter generellt en något bättre motståndskraft mot mjöldaggsangrepp medan alla marknadssorter ligger ganska jämnt i mängden angrepp av de övriga svamparna såsom Ramularia, rost och Cercospora. Den bättre motståndskraften mot mjöldagg kan göra att man kan vänta lite längre med första svampbehandlingen och i vissa fall till och med slippa den avslutande svampbehandlingen.

När ska jag välja SMILLA KWS ? Om jag inte behöver en sort med speciella sjukdomstoleranser så är SMILLA KWS ett utmärkt val. Notera även att SMILLA KWS har en bättre stocklöpningstolerans än övriga sorter med motsvarande intäkt och därför är ett säkrare val vid tidig sådd.

Siffrorna som redovisas här är från NBRs officiella sortförsök. Det är siffror som jämför sorternas tre-års snitt. Merintäkten är beräknad på 2018 års avtal (1-årigt fast pris), och det enda som inte finns med i den siffran är fröpriset eftersom det inte var bestämt när NBR gjorde sina beräkningar.

 

KWS Sorter

Sortnamn Sort
DAPHNA Nematodsort
SMILLA KWS Rhizomaniasort
SELMA KWS Nyhet! Aphanomycessort
ORLENA KWS Aphanomycessort
RAGNA KWS Nematodsort
CANTONA KWS Nematodsort

 
KWS